ZIEKENHUIS en AMBULANCE

VERDI-CARE is de totaal oplossing voor Alarmering & Dispatching voor Ziekenhuizen, Ambulance diensten en Ziekenhuisnetwerken.

VERDI-CARE staat in voor Ziekenwagen en MUG aansturing via de NC112. Maar VERDI kan meer… 

Wachtdiensten alarmeren, volledige noodplanning en activering rampenplan worden volledig beheerd door VERDI.

Enkel voor jouw ambulance dienst / ziekenhuis of voor (intra) ziekenhuisnetwerk alarmering en samenwerking.

 

Ziekenwagen / MUG

VERDI heeft een directe connectie via XML2FIRE met de verschillende NC112.

VERDI zal volledig autonoom de juiste mensen/voertuigen alarmeren (pager, Astrid, SDS, Dect,…) en de nodige acties uitvoeren zoals de interventie fiche printen, infoschermen aansturen, poorten open, lichten aan, geluid afspelen, GPS aansturen,…

Tijdens de rit zijn er mogelijkheden voor Track & Trace (GIS), GID integratie en updates van incident/verslag/status via de mobiele VERDI tablet in het voertuig.

VERDI kan ingezet worden voor zowel incidenten als geplande interventies.

 

Wachtdiensten

Beheer in VERDI de wachtdiensten van interne/externe personen, inclusief vervangers/vervangfuncties. Via diverse kanalen (PC, app, telefoon,…) kan de beschikbaarheid in real-time aangepast worden.

Op moment van alarmeren zal VERDI volledig zelfstandig kijken wie er van wacht is, al dan niet rekening houdend met beschikbaarheden, locatie, vervangers… en de juiste personen alarmeren.

VERDI kan autonoom alarmeren via berichten/signalen maar ook door een (eigen configureerbaar) IVR menu, effectief iemand bellen en voice2voice communicatie opzetten,…

 

Rampenwerking / Noodplanning

In VERDI kunnen diverse scenario’s aangemaakt worden die wanneer nodig manueel of automatisch geactiveerd worden. 

Een intelligent oproepschema zal rekening houden met type incident, locatie, tijdstip,…. en voorstellen wat moet gebeuren. 

Een dynamische alarmering zal opgestart worden en via diverse kanalen de nodige personen alarmeren en/of informeren met daarbij mogelijke terugkoppelingen

Met VERDI kan je centraal én remote opvolgen waarbij directe bijsturingen mogelijk is (op/af schalen, extra info,….)

 

Ziekenhuisnetwerken

Werk met verschillende campussen/ziekenhuizen samen alsof je 1 groot virtueel ziekenhuis bent.

Optimaliseer resources, wissel schaarse competenties uit.

Informeer elkaar bij incidenten, schakel snel en gecoördineerd op bij crisis situaties.

Bovendien kan elk afzonderlijk ziekenhuis zijn eigen operationele werking behouden.