VERDI-CARE

VERDI-CARE is een totaal oplossing voor Alarmering & Dispatching voor Ambulance diensten, Ziekenhuizen en Ziekenhuisnetwerken.

VERDI-CARE staat in voor ambulance en MUG aansturing via de NC112.  Maar VERDI kan meer… Wachtdiensten alarmeren, volledige noodplanning en activering rampenplan worden volledig beheerd door VERDI. Enkel voor jouw ambulance dienst / ziekenhuis of voor (intra) ziekenhuisnetwerk alarmering en samenwerking.

Ambulance / MUG

VERDI heeft een directe connectie via XML2FIRE met de verschillende NC112 in België. 

VERDI zal volledig autonoom de juiste mensen/voertuigen alarmeren (pager, Astrid, SDS, Dect,…) en de nodige bijkomende acties uitvoeren zoals de aansturing van de GPS, poorten open, lichten aan, geluid afspelen, interventie fiche printen met gegevens zoals incident informatie, route,…  

Tijdens de rit zijn er mogelijkheden voor Track & Trace (GIS) en updates van incident/verslag/status via mobiele tablet in het voertuig.

VERDI kan ingezet worden voor zowel incidenten als geplande interventies.

Wachtdiensten

Beheer in VERDI de wachtdiensten van interne/externe personen, inclusief vervangers/vervangfuncties. Via diverse kanalen (PC, app, telefoon,…) kan de beschikbaarheid in real-time aangepast worden.

Op moment van alarmeren zal VERDI volledig zelfstandig kijken wie er van wacht is, al dan niet rekening houdend met beschikbaarheden, locatie, vervangers… en de juiste personen alarmeren.

VERDI kan autonoom alarmeren via berichten/signalen maar ook door een (eigen configureerbaar) IVR menu, effectief iemand bellen en voice2voice communicatie opzetten,…

Alarmering / Noodplanning

In VERDI kunnen diverse scenario’s aangemaakt worden die wanneer nodig manueel of automatisch geactiveerd worden. 

Een intelligent logaritme zal rekening houden met type incident, locatie, tijdstip,…. en voorstellen wat moet gebeuren. 

Een dynamische alarmering zal opgestart worden en via diverse kanalen de nodige personen alarmeren en/of informeren met daarbij mogelijke terugkoppelingen. 

Met VERDI kan je centraal én remote opvolgen waarbij directe bijsturingen mogelijk is (op/af schalen, extra info,….)

Ziekenhuisnetwerken

Werk met verschillende campussen/ziekenhuizen samen alsof 1 groot virtueel ziekenhuis. 

Optimaliseer resources, wissel schaarse competenties uit, informeer elkaar bij incidenten, schakel snel en gecoördineerd op bij crisis situaties.

Bovendien kan elk afzonderlijk ziekenhuis zijn eigen operationele werking behouden.