WOONZORGCENTRA

CommCenterCare is een totaal oplossing voor alarmering voor zorgbehoevenden en/of mensen met een lichamelijke beperking die zelfstandig wonen. 

Zelfstandig leven met een beperking? Het kan !!!

Het principe

Meer en meer komt de vraag van hulpbehoevende mensen om toch zelfstandig te kunnen wonen.

Om dat op een veilige manier te kunnen doen én met voldoende aandacht voor “zorg kunnen vragen/geven op élk moment dat die zorg nodig is”, hebben deze mensen nood aan een systeem waarbij ze een alarmering kunnen doen, op diverse manieren mét garantie dat iemand zal reageren.

De bewoner

De woning wordt uitgerust met allerhande mogelijke sensoren en drukknoppen. 

Dit kan gaan van een drukknop op de muur, deur sensor, beweging sensor, … 

Ook de bewoner zelf kan uitgerust worden met wearables zoals een polsband met knop, hangertje of zelfs met val-detectie.

Technologie is hierbij eindeloos. Belangrijk is dat de bewoner met zijn beperkingen, op zijn manier hulp kan inroepen.Denk hierbij ook aan alarmering via geluid maken, blazen,…

 

De centrale verzorgers

Als een bewoner een alarm activeert dan zullen de verzorgers hiervan verwittigd worden. Dit kan via telefoon, mobile app, …

De verzorgers kunnen vervolgens aangeven wie van hen de zorg zal toedienen en naar de bewoner zal gaan. De bewoner wordt hiervan ook op de hoogte gebracht. 

Eéns ter plaatse kan de verzorgen in/uit checken (tijdsregistratie), versterking oproepen,…

Alles wordt centraal geregistreerd en opgevolgd zodat analyses nadien en rapportering volledig geautomatiseerd kunnen worden.